เบอร์โทรศัพท์ 02-706 5053
ที่อยู่ 45/9 หมู่ 9, ถนนเทพารักษ์, ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ, 10540, Thailand